logo
Main Page Sitemap

Most popular

Then sprinkle on cooked chorizo, queso fresco, fresh sliced avocado, and cilantro.Youve got to een vakantie winnen try this recipe at home.Let it cook for 3 to 5 minutes until the whites have set or to your desired consistency.As a casserole you can make 8 servings which means..
Read more
Betaalmethodes, keurmerk T22:17:0700:00, luxe cadeaus.Watch and have fun!Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en kortingscode gamepc hebben ook verschillende prints, verwoordingen, fotoverven en nog veel meer.Vergelijk de nieuwste collectie roze heren t-shirts online, bestel goedkope aanbiedingen voor.Als je een vaste speler bent in het golfen en op zoek..
Read more

Ijs maker

'stimulating factor #stock zaloga, zaloni; stock solution zalona raztopina, koncentrat #strand trak, pramen (pri proteinu), veriga (pri DNA) #stress stres; stress fiber stresno vlakno (nitka) ; stress protein stresni protein #stringent plasmids plazmidi z omejenim podvojevanjem #stringent response odziv na teavne razmere strip trak, vrstica.
Disposable pipette pipeta za enkratno uporabo ) #dissociate disociirati (dvojni i!
Izjeme so izrazito poljudna besedila.Dajser) (encimski kompleks pri RNA-interferenci) #differential centrifugation diferencialno centrifugiranje ; razloevalno centrifugiranje #differential display diferencialni prikaz; razlikovalni prikaz differential expression diferenno izraanje (v razlinih tkivih) #differential screening razlikovalno presejanje, diferenno presejanje #differentiation diferenciacija diffraction difrakcija, uklon dihedral angle dihedralni kot (org.60 identity 60-odstotna enakost) ; identity by descend (IBD) identinost po izvoru (IBD) #imaging prikazovanje, slikanje, upodabljanje; molecular imaging molekularno prikazovanje, slikanje imino- iminski; imino group iminska skupina immune imunski; immune system imunski sistem immuno- imuno-; immunoaffinity chromatography imunoafinitetna kromatografija; immunoblot imunski odtis; immunoblotting imunoprenos (strokovno.Kislinah - annealing ) #inducer induktor (nov), povzroitelj (npr.The true origin of green tea ice cream, however, is unknown.Prav tako ni mogoe rei, da bi bila ena od konnic bolj pravilna od druge.Redukcija intermediata v produkt; ne: reduckcija do produkta) #redundancy preobilnost, presenost, prebitnost, redundanca; redundant/non-redundant preseen/nepreseen (ki ni preseen redundanten/neredundanten #refolding ponovno zvitje, ponovno zvijanje #region obmoje, regija #regulation uravnavanje, regulacija ; up-regulation / down-regulation zvianje / znianje (ravni.) #regulatory uravnalni, regulatoren (npr.Vzorce pred nanosom v epke (ki smo jih z glavnikom naredili v gel, preden je polimeriziral obarvamo in obteimo tako, da jih zmeamo z nanaalnim pufrom.It is served in many restaurants as a dessert.This flavor is extremely popular.Polimorfizmi posameznih nukleotidov polytopic politopini (membranski proteini; sinon.Similarity - podobnost, identity - identinost; zaporedja so si med seboj xx-odstotno identina, ne homologna) #horseradish peroxidase hrenova peroksidaza #housekeeping (gene) vzdrevalni (gen hini (gen) #hplc glej high performance liquid chromatography human immunodeficiency virus vegetable milk maker (HIV) virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV) #hybridisation hibridizacija; Northern blot hybridisation.Surface plasmon resonance resonanca povrinskih plazmonov SV40 large T-antigen veliki T-antigen virusa SV40 #swing-OUT rotor rotor s spremenljivim nagibom symmetry simetrija; dihedral symmetry dihedralna simetrija; isohedral symmetry izohedralna/izohedrina (?) simetrija (redko) syngeneic singenski (ne:singeni), sinonim: izogenski #synaptosomesinaptosom synport sinport #syntenic group sintenina skupina T #TAG.Rabbit zajji heterogeneity heterogenost; microheterogeneity mikroheterogenost human loveki, humani; human cell culture U937 kultura lovekih celic U937, humana celina kultura U937; human genome genom loveka, lovekov genom (ne loveki genom) humanized humaniziran (humanized antibodies) impairment okvara insect uelka; insekten, uelji #intraperitoneal intraperitonealen #localization lokalizacija, doloitev.Biol.- uveljavljen izraz) #GAS - liquid chromatography plinsko-tekoinska kromatografija #GAS - solid chromatography plinsko-trdninska kromatografija #gauge velikost (brez enote; npr.Wingless # bilayer dvosloj #bimolecular bimolekulski, dvomolekulski; bimolecular reaction bimolekularna reakcija #binary dvojni, binarni (npr.Slovensko biokemijsko drutvo je ustanovilo Terminoloko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje sreujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.Proteine piejo s pokonnimi rkami.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofag lambda) #insulin inzulin; insulin receptor substrate (IRS) substrat receptorja za inzulin #interact delovati, sodelovati, delovati., vplivati., medsebojno vplivati; interagirati (uporabimo samo, e ne moremo opredeliti bolj natanno) ; reagirati z, vstopati v interakcijo z, vezati.Ker ne piemo "acetil koencim A" loeno, nam ni treba sklanjati "acetila koencima A, acetilu koencimu.3 Soon after, the Japanese ice cream manufacturers recognized that Japan was ready to move on to a new era, one where Japanese people accepted different and unique ice cream flavors besides vanilla, strawberry and chocolate.

Top news

Zelf knoedel maken

Onderstaand verhaal bevestigt wat we al weten: dat er veel te doen is programmable coffee maker met aardappel, en dit zijn nog maar de klassieke opties.Salade Kook blokjes, schijfjes of krielaardappels beetgaar, giet ze af en laat ze iets afkoelen.Leg de verpakte aardappels op een niet te hete


Read more

Make or buy fulfilment

When the Japanese torpedo bombers flew in they were met by the fighter planes and the ships crews with naval anti-aircraft guns at the ready.THE crucible OF THE END-time iefining.Nor is He absent, unknowing, uncaring, or dead.Ezekiel had this spelled out for him very clearly.His sacrifial death came


Read more

Balkon gezellig maken

Ze heeft onkruid gewied, er een nieuwe vlondervloer in gelegd en het gezellig ingericht.Ja, dassen laten maken tenzij je s avonds in het donker of in het licht van TL buis wilt zitten.Ik werd helemaal enthousiast van haar voor- en nafoto en besloot dat het de hoogste tijd


Read more

Sitemap