logo
Main Page Sitemap

Most popular

Korting bedingen, hoe doe je dat?Korting bedingen, geen gemakkelijker manier om in crisistijd geld te verdienen of geld over te houden.Een simpele klacht over het geleverde artikel kan in de regel al volstaan om prijsvermindering te krijgen.# SSP, DAB Astronomie: Sterrenbeeld aan de zuidelijke sterrenhemel.# -# timberland nl..
Read more
Zelden, overgevoeligheid voor het conserveermiddel, bij porfyrie kan kleding maken zonder naaimachine door dit middel een aanval uitgelokt worden.Rhinospray, of als combinatiepreparaat, dexa Rhinospray (met dexamethasonisonicotinaat ).Mijn neus en keel amandelen waren er al lang uit gehaald, ik ging na de HA en die verwees me door naar..
Read more

Ijs maker

'stimulating factor #stock zaloga, zaloni; stock solution zalona raztopina, koncentrat #strand trak, pramen (pri proteinu), veriga (pri DNA) #stress stres; stress fiber stresno vlakno (nitka) ; stress protein stresni protein #stringent plasmids plazmidi z omejenim podvojevanjem #stringent response odziv na teavne razmere strip trak, vrstica.
Disposable pipette pipeta za enkratno uporabo ) #dissociate disociirati (dvojni i!
Izjeme so izrazito poljudna besedila.Dajser) (encimski kompleks pri RNA-interferenci) #differential centrifugation diferencialno centrifugiranje ; razloevalno centrifugiranje #differential display diferencialni prikaz; razlikovalni prikaz differential expression diferenno izraanje (v razlinih tkivih) #differential screening razlikovalno presejanje, diferenno presejanje #differentiation diferenciacija diffraction difrakcija, uklon dihedral angle dihedralni kot (org.60 identity 60-odstotna enakost) ; identity by descend (IBD) identinost po izvoru (IBD) #imaging prikazovanje, slikanje, upodabljanje; molecular imaging molekularno prikazovanje, slikanje imino- iminski; imino group iminska skupina immune imunski; immune system imunski sistem immuno- imuno-; immunoaffinity chromatography imunoafinitetna kromatografija; immunoblot imunski odtis; immunoblotting imunoprenos (strokovno.Kislinah - annealing ) #inducer induktor (nov), povzroitelj (npr.The true origin of green tea ice cream, however, is unknown.Prav tako ni mogoe rei, da bi bila ena od konnic bolj pravilna od druge.Redukcija intermediata v produkt; ne: reduckcija do produkta) #redundancy preobilnost, presenost, prebitnost, redundanca; redundant/non-redundant preseen/nepreseen (ki ni preseen redundanten/neredundanten #refolding ponovno zvitje, ponovno zvijanje #region obmoje, regija #regulation uravnavanje, regulacija ; up-regulation / down-regulation zvianje / znianje (ravni.) #regulatory uravnalni, regulatoren (npr.Vzorce pred nanosom v epke (ki smo jih z glavnikom naredili v gel, preden je polimeriziral obarvamo in obteimo tako, da jih zmeamo z nanaalnim pufrom.It is served in many restaurants as a dessert.This flavor is extremely popular.Polimorfizmi posameznih nukleotidov polytopic politopini (membranski proteini; sinon.Similarity - podobnost, identity - identinost; zaporedja so si med seboj xx-odstotno identina, ne homologna) #horseradish peroxidase hrenova peroksidaza #housekeeping (gene) vzdrevalni (gen hini (gen) #hplc glej high performance liquid chromatography human immunodeficiency virus vegetable milk maker (HIV) virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV) #hybridisation hibridizacija; Northern blot hybridisation.Surface plasmon resonance resonanca povrinskih plazmonov SV40 large T-antigen veliki T-antigen virusa SV40 #swing-OUT rotor rotor s spremenljivim nagibom symmetry simetrija; dihedral symmetry dihedralna simetrija; isohedral symmetry izohedralna/izohedrina (?) simetrija (redko) syngeneic singenski (ne:singeni), sinonim: izogenski #synaptosomesinaptosom synport sinport #syntenic group sintenina skupina T #TAG.Rabbit zajji heterogeneity heterogenost; microheterogeneity mikroheterogenost human loveki, humani; human cell culture U937 kultura lovekih celic U937, humana celina kultura U937; human genome genom loveka, lovekov genom (ne loveki genom) humanized humaniziran (humanized antibodies) impairment okvara insect uelka; insekten, uelji #intraperitoneal intraperitonealen #localization lokalizacija, doloitev.Biol.- uveljavljen izraz) #GAS - liquid chromatography plinsko-tekoinska kromatografija #GAS - solid chromatography plinsko-trdninska kromatografija #gauge velikost (brez enote; npr.Wingless # bilayer dvosloj #bimolecular bimolekulski, dvomolekulski; bimolecular reaction bimolekularna reakcija #binary dvojni, binarni (npr.Slovensko biokemijsko drutvo je ustanovilo Terminoloko komisijo, ki naj bi skrbela za smiselne prevode vsaj tistih izrazov, ki jih pri svojem strokovnem delu najpogosteje sreujemo, pa zanje ni ustreznih slovenskih besed.Proteine piejo s pokonnimi rkami.; insertion vector vstavitveni vektor (bakteriofag lambda) #insulin inzulin; insulin receptor substrate (IRS) substrat receptorja za inzulin #interact delovati, sodelovati, delovati., vplivati., medsebojno vplivati; interagirati (uporabimo samo, e ne moremo opredeliti bolj natanno) ; reagirati z, vstopati v interakcijo z, vezati.Ker ne piemo "acetil koencim A" loeno, nam ni treba sklanjati "acetila koencima A, acetilu koencimu.3 Soon after, the Japanese ice cream manufacturers recognized that Japan was ready to move on to a new era, one where Japanese people accepted different and unique ice cream flavors besides vanilla, strawberry and chocolate.

Top news

Nostalgia electrics popcorn maker instructions

Please, turn your attention, rename the bookmark, delete from my manuals?Spread popcorn evenly over cookie sheet.Flavored popcorn add wandmeubel steigerhout maken seasoning lipdub maken limburg from any gourmet popcorn seasoning kit.The use of accessory attachments is not recommended by the appliance manufacturer.Towel or cloth, then wipe with a


Read more

Stapeltaart maken

Prijslijst, taarten, de taarten zijn gevuld met vulling naar keuze en versierd met fondant, marsepein en/of icing, op basis van het afgesproken thema.De minicupcakes gaan per 6 (minimumafname: 24 stuks).Een bruidsproeverij kost 7,50 per persoon.Laat vrijblijvend een offerte maken!Uiteraard mag ook zelfgemaakte banketbakkersroom niet ontbreken: ik heb verschillende


Read more

Webprint korting fotoboek

En koop zeker geen andere artikelen dan je van plan was om te kopen.Er is, al een hele tijd terug, iets toegevoegd aan het logo van Webprint.Geldig t/m februari 2019 Smartphoto kortingscode voor 5 korting Pak deze korting Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang direct een


Read more

Sitemap